23 листопада 2017 року в ДП «Укрметртестстандарт» за участю начальника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби відбувся семінар на тему: «Державне регулювання безпечності харчових продуктів. Основні положення закону України про державний контроль за дотриманням законодавства щодо харчових продуктів. Сучасні вимоги санітарного законодавства при виробництві харчових продуктів».

Семінар орієнтований на фахівців із стандартизації, метрології, якості, керівників випробувальних лабораторій,  розробників документації та інших зацікавлених осіб.

Було розглянуто:

- Актуальні питання здійснення державного нагляду у сфері санітарного законодавства;

- Санітарне законодавство України і його гармонізація з європейським;

- Діяльність Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства;

- Аналіз ризику в сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

- Розгляд питань, пов’язаних із законом України «Про стандартизацію»:

- Впровадження нормативно-правових актів у сфері стандартизації, види нормативних документів згідно з законом;

- Прийняття і скасування національних стандартів;

- Закон України «Про стандартизацію» і технічні умови. Що нового і що змінилося?

- Для чого проводиться процедура поставлення продукції на виробництво? Плюси проведеної такої роботи на підприємстві:

- Розроблений проект національного стандарту щодо поставлення харчової продукції на виробництво;

- Необхідність дотримання процедур та основні етапи розроблення нових видів продукції.

Останні новини, що пов’язані з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»:

- Наказ Мінекономрозвитку України №969 від 05.07.2017 «Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів»:

- Вимоги ДСТУ OIML R 87 та ДСТУ OIML R 79 становляться  обов’язковими до виконання. Вимоги до відхилень кількості фасованих товарів;

- Позначення одиниць вимірювання на продукції згідно з наказом Мінекономрозвитку України №914 від 04.08.2015;

- Діяльність вимірювальних лабораторій в умовах нового законодавства:

- Порядок проведення оцінювання та визнання вимірювальних можливостей вимірювальних лабораторій;

- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

- Обов’язки та права операторів ринку при введенні в обіг харчової продукції;

- Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.

- 04.04.2018 року набирає чинності закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»:

- Запровадження дієвої системи контролю безпечності харчової продукції;

- Організація державного контролю харчових продуктів, кормів та тварин представниками єдиного контролюючого органу - Держпродспоживслужби. Здійснення перевірок оператора потужностей без попередження;

- Загальні вимоги до здійснення державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів;

- Документи, з якими повинні згідно з Законом, супроводжуватися харчові продукти, які ввозяться на митну територію України. Вимоги до оформлення документів;

- Відповідальність операторів ринку за порушення Закону та інших законодавчих актів України. Встановлені фіксовані розміри штрафів;

- Критерії, за якими встановлюється періодичність проведення планових перевірок;

- Затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю). Електронний документообіг на виробництві. Закон України «Про електронні документи та електронний  документообіг»;

- Можливість ведення документації в електронній формі;

- Нормативні документи, які слід враховувати при введені документації в електронній формі;

- Формування харчових наборів, комплектів із харчових продуктів та нехарчових товарів.

- Правила маркування харчових наборів, наборів із харчових продуктів та промислових товарів (комплекти з іграшкою, сюрпризом тощо);

- Що необхідно знати про маркування харчових продуктів;

- Реклама харчових продуктів, їх оформлення, розміщення для продажу.

З доповідями виступили провідні фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» - Кузьменко Л.О., Бесараб Т.В. та начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби - Григоренко А.А.

_DSC7182.jpg style=

_DSC7192.jpg style=

_DSC7189.jpg style=

_DSC7195.jpg style=

_DSC7196.jpg style=