Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») проводить 14 червня 2018 року семінар на тему: «Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією. Метрологічне забезпечення виробництва. Охорона праці на виробництві»

Запрошуємо:

 • відповідальних фахівців з якості нехарчової продукції;
 • фахівців із стандартизації, метрології;
 • керівників лабораторій;
 • розробників технічної документації (технічних умов тощо)
 • інших відповідальних осіб

Програма семінару

Законодавчо регульована та добровільна сфера в галузі метрології. Основні положення та вимоги закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314-VII:

 • Загальні підходи до калібрування засобів вимірювальної техніки, його зміст, об’єкти, cуб’єкти, простежуваність;
 • Метрологічна простежуваність та її елементи;
 • Вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Ринковий нагляд – один із ключових елементів нової системи технічного регулювання. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

 • Налаштування ринкового нагляду для здійснення контролю за безпекою промислових товарів. Перехід від застарілої системи контролю безпечності промислової продукції до сучасної  європейської системи.
 • Органи державного ринкового нагляду, сфери відповідальності органів ринкового нагляду, їх повноваження.
 • Права та обов’язки суб’єктів господарювання.
 • Види перевірок: планові і позапланові перевірки, виїзні і невиїзні перевірки. Порядок проведення перевірок.

 Перевірки у розповсюджувачів: які види перевірок можуть бути у розповсюджувачів та що перевіряється при кожному виді перевірки;

 • Перевірки у виробників: які види перевірок можуть бути у виробників та що перевіряється при кожному виді перевірки;
 • Вимоги до маркування нехарчової продукції. Яка обов’язкова інформація має бути позначена у маркуванні. Якими нормативно-правовими актами та нормативними документами регламентуються вимоги до маркування нехарчової продукції.
 • Підтвердження безпечності нехарчової продукції. Належним чином нанесений знак відповідності як гарантія безпечності нехарчової продукції.
 • Забезпечення простежуваності продукції під час її обігу.
 • Відповідальність суб’єктів господарювання за введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам. Підстави для звільнення від відповідальності.
 • Вимоги до нехарчової продукції, що постачається до країн ЄС.

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

 • Сфера дії закону. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» як законодавчий акт, що містить обов'язкові технічні вимоги до продукції, на яку відсутні технічні регламенти, з метою захисту життя, здоров'я, майна, охорони довкілля.
 • Обов’язки виробника згідно із законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
 • Доведення безпечності продукції.
 • Відповідальність суб’єктів господарювання за введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам згідно із законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Підстави для звільнення від відповідальності.

Процедура поставлення продукції на виробництво.

 • Плюси проведення такої роботи на підприємстві;
 • Необхідність дотримання процедур розроблення нових видів продукції.

ДСТУ 8634:2016 «Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції».

1 січня 2018 року припинила чинність державна система сертифікації УкрСЕПРО.

 • Добровільна система сертифікації УкрСЕПРО ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» - як надійний інструмент доказу відповідності продукції.

Зміни законодавства у сфері охорони праці. Перспективи подальших змін.

 • Зміни законодавчих актів у сфері охорони праці за 2017-2018 роки;
 • Вимоги законодавства щодо утримання виробничих будівель і споруд;
 • Основні зміни, яких має зазнати українське законодавство з питань охорони праці на підставі ризик-орієнтованого підходу;
 • Типове положення про службу охорони праці;
 • Кодекс законів про працю;
 • Директиви Європейського Союзу у сфері охорони праці;
 • Новий міжнародний стандарт ISO 45001:2018.

З доповідями виступатимуть кваліфіковані фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: Кузьменко Людмила Олексіївна, Несвідоміна Любов Юріївна, а також Роголь Галина Леонідівна - директор центру сертифікації Систем менеджменту Групи компаній «Новатор». Викладач вищої категорії, автор учбових стандартів, програм, навчальних посібників. Провідний аудитор AFNOR Groupe за стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ:

За участь у семінарі сплачується внесок у розмірі 1 440,00 грн. за одного учасника, (з урахування ПДВ). У рахунок вказаної суми входить плата за доповіді (презентації), консультації, методичні матеріали.

Договір, а також рахунок для оплати семінару та акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки про участь у семінарі.

Заявка про участь у семінарі

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, актова зала.

Заявку на участь у семінарі направляти:

тел./факс  (044) 423-04-26,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Початок роботи семінару: 10:00 год. Закінчення семінару (планується): 15:30 год.

Під час реєстрації учасникам семінару при собі необхідно мати два примірники акту здачі-приймання послуг та два примірники договору, оформлені стороною Замовника.