09-10 квітня 2019 року на базі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» відбувся науково-практичний семінар: «Системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000:2018. Ризик-орієнтований менеджмент. Внутрішні аудити систем управління. Національні та міжнародні вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів (HACCP)».

У ході семінару було розглянуто наступні питання:

 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР;
 • Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 18 травня 2017 року № 2042-VIII;
 • Вимоги Європейського законодавства стосовно систем НАССР. Вимоги деяких стандартів ЕС стосовно систем НАССР;
 • Системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами ISO 22000:2018. Основні відмінності;
 • Програми-передумови згідно з вимогами стандарту ISO/TS 22002-1:2009 (E);
 • Практичне заняття: критичне аналізування документів, розробка чек-листів, аналіз типових невідповідностей, реєстрація результатів аудиту;
 • Аналізування небезпечних чинників та розподілення заходів керування. Підтвердження комбінацій заходів керування;
 • Установлення операційних програм – передумов (ОПП) та плану НАССР. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • Діяльність з верифікації та валідації. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • Система простежуваності. Побудова системи простежуваності відповідно до вимог Регламенту Євросоюзу №178/2002/ЄС та рекомендацій ISO 22005;
 • Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів (початок);
 • Практичне заняття: Перевірка результативності системи простежуваності;
 • Системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів. Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління». Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту. Вимоги до внутрішнього аудитора (освіта, психологічні вимоги та ін.);
 • Практичне заняття: розроблення програми аудиту, графіку аудиту, складання плану аудиту, розроблення чек-листів, реєстрація невідповідностей, складання звітів;
 • Дії стосовно ризиків і можливостей. Огляд вимог ДСТУ ISO 31000:2014 «Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки». Огляд основних методів оцінювання ризику згідно з ДСТУ ISO/ІЕС 31010:2013;
 • Керування невідповідністю, зокрема вилучення/відкликання продукції з ринку. Ключові елементи для перевірки під час внутрішніх аудитів;
 • Практичне заняття: перевірка результативності системи вилучення/відкликання продукції з ринку.

З доповідями виступили провідні фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: Бесараб Тетяна Василівна, Бірюкова Ганна Анатоліївна, Сєргєєв Володимир Юрійович, Портна Наталія Володимирівна.

По завершенню семінару всі учасники пройшли перевірку засвоєного матеріалу та отримали іменні свідоцтва.

DSC7023

DSC7030

DSC7046

DSC7055

DSC7063

DSC7074

DSC7075

DSC7076

DSC7083

DSC7085

DSC7086

DSC7091

DSC7092

DSC7094

DSC7100

DSC7104

DSC7107

DSC7110

DSC7116

DSC7118

DSC7121

DSC7128