З нагоди 60-річчя від Дня народження Величка Олега Миколайовича
12 червня 2018р. директору Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), д.т.н., професору, заслуженому діячу науки і техніки України, заслуженому метрологу КООМЕТ, академіку Міжнародної Академії Стандартизації Величку Олегу Миколайовичу виповнюється 60 років від дня народження.
Фаховий шлях Олега Величка пов'язаний з метрологічною діяльністю – інженерною, керівною, науковою. Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».  З 1980р. розпочав свою професійну стезю у науково-дослідному відділі Київського НДІ радіовимірювальної апаратури (КНДІРВА) Виробничого об'єднання ім. С.П. Корольова, пройшовши шлях від інженера до старшого наукового співробітника Спеціального конструкторського бюро (СКБ) товарів народного вжитку «Меридіан» цього ж об’єднання. 
З 1992р. по 2000р. Олег Миколайович долав важливі щаблі професійного зросту у Держстандарті України, знову-таки, від начальника відділу Українського НДІ стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) Держстандарту України до заступника голови з питань метрології Держстандарту України, отримавши 3-й ранг державного службовця. 
З 2000р. по 2003р. він показував високі результати та уміння виконувати поставлені завдання на посаді заступника начальника Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу, а згодом і начальника Управління моніторингу довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України. 
З 2003р. і до нині Олег Величко очолює Науково-виробничий інститут вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Його яскравий талант керівника та науковця розкривається у вмінні організовувати команду фахівців, визначати ефективні напрямки роботи, враховувати думки колег, приймати рішення і нести відповідальність за їх виконання. У ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» успішно розвивається важлива наукова школа вимірювань електричних та магнітних величин, зокрема, високовольтних вимірювань, що відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Очільником школи є Олег Величко. 
Його наукова діяльність розвивалась так само стрімко та активно, як і професійна. Уже в 1990р. він захистив кандидатську дисертацію з питань прецизійних вимірювань електричних сигналів (Інститут електродинаміки Академії наук України, м. Київ). У 1998р. ВАК України присвоїла йому вчене звання старшого наукового співробітника, а у 1999р. Міністерство освіти України - доцента кафедри метрологічного забезпечення електричних і радіотехнічних засобів вимірювань.
Згодом у 2007р. захистив докторську дисертацію з питань теорії та практики оптимізації багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (Національний університет «Львівська політехніка»), а у 2012р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри вимірювальної техніки.
З 2005 р. Олег Величко є членом від України ТК 1.3 «Електрика і магнетизм» КООМЕТ. Фактично, у 2005–2017 рр. за його безпосередньої участі організовано та проведено як пілотною лабораторією 8 проектів міжнародних звірень національних еталонів в рамках КООМЕТ. Це дозволило отримати міжнародне визнання 7 Державних первинних еталонів одиниць електричних величин, які створені у 1998–2011 рр. та зберігаються в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». У Базі даних ключових звірень (KCDB BIPM) опубліковано 38 рядків калібрувальних та вимірювальних можливостей (СМС) України в галузі електрики та магнетизму, що забезпечуються державними первинними і вторинними еталонами та знаходяться в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». З 2006р. Олег Величко очолив технічний комітет стандартизації України ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».
Олег Миколайович активно брав участь у комітетах:
-  1996р. по 2003 р. та 2005р. по 2014 р. -  член науково-технічного комітету з метрології (НТКМ), спочатку при Держстандарті України, а потім при Мінекономрозвитку України;
- 1996р. по 2000р. - член Комітету від України Організації метрологічних закладів країн Східної та Центральної Європи (КООМЕТ).
Олег Величко є шанованим фахівцем-метрологом, який з 1997р. по 1999р. був членом Вищої експертної ради Міннауки України. Упродовж трьох років, починаючи з 1997р., заступник голови Державної комісії єдиного часу та еталонних частот України, а з 1996р. по 2000р. - керівник Державної програми «Створення та розвитку Державної служби єдиного часу та еталонних частот».
Важливим напрямком його діяльності з 1996р. по 2000р. є членство у Державній міжвідомчій комісії з виробництва і впровадження приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів та у Державній міжвідомчій комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.
Варто наголосити, що  у 2000 - х роках Олег Величко - секретар Державної міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а з 2002р. по 2003р.  - член Державної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля.
Безсумнівно, він є провідником сучасних ідей. На підтвердження цього, з 2000р. по 2002р. Олег Величко - член офіційних делегацій від України на 6, 7 і 8-й Конференціях Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а з 2001р. по 2003р. - член Спеціальної робочої групи з моніторингу довкілля при Європейській Економічній Комісії ООН (ЄЕК ООН). 
Олег Величко очолює науково-технічну раду ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», колегіальний орган, який виконує консультативно-дорадчі функції. Тому видається цілком логічно, що він є автором близько 500 наукових праць, зокрема, 25 винаходів, більше 60 підручників, навчальних посібників, монографій з питань метрології, стандартизації, технічного регулювання. За відомостями Wikipedia його біографія включена у 2008–2017 рр. до видань «Who's Who in Science and Engineering» та «Who's Who in the World» (видавництво Marquis, США).
Держава високо оцінила внесок Олега Величка у розвиток метрології, нагородивши нагрудним знаком Держстандарту України «За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації», Почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений метролог КООМЕТ», Почесним знаком Міждержавної ради з питань стандартизації, метрології та сертифікації «За заслуги», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України.
Олег Миколайович - людина-ерудит з широким інтелектуальний горизонтом, якому притаманне глибоке вивчення наукових проблем та бездоганне володіння інструментами менеджменту у контексті основних управлінських функцій. Він життєрадісна, доброзичлива та сповнена оптимізму людина. 
Сердечно вітаємо Вас, шановний Олеже Миколайовичу, з ювілеєм! Зичимо міцного здоров’я, активної творчої наснаги та довголіття, щастя, благополуччя, вдячних, вірних та надійних друзів!
 
З повагою,
адміністрація та колектив
ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
1
2
3
4
5