Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центp стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», ДП «Укрметртестстандарт», — це 116 років високопрофесійного сумлінного служіння суспільству у забезпеченні точності вимірювань, достовірності результатів випробувань, розробки і додержання стандартів, захисту інтересів кожної людини і суспільства в цілому.

116 Vstup

Сьогодні ДП «Укрметртестстандарт» — це вісімсот кваліфікованих інженерів, технічних працівників, вчених, серед яких два доктора та двадцять дев’ять кандидатів наук, шість аспірантів. Вісімдесят два відсотки фахівців мають повну вищу освіту, більше третини — віком до тридцяти п’яти років.

Центр, розташований на двох площадках міста Києва у тринадцяти спеціалізованих будівлях, оснащений, без перебільшення, найсучаснішим еталонним, вимірювальним та випробувальним обладнанням.

Сьогодні головними напрямками діяльності і задачами Центру є створення умов та технічна підтримка інтеграції економіки України у процеси економічної глобалізації. Глобалізація економічних процесів реалізується у сучасному світі у двох основних складових: широко розгалуженої всесвітньої кооперації у виробництві будь-якої продукції та транснаціональної торгівлі, тобто вільного просування товарів та послуг по всьому світу. Критичними умовами реалізації цих процесів є запобігання створенню нових технічних бар’єрів та подолання існуючих, як історичної даності від часів розділеного кордонами світу з сепаратними національними економіками.

Вся багатогранна діяльність ДП «Укрметртестстандарт», спрямована на усунення технічних бар’єрів, здійснюється в руслі трьох основних технічних дисциплін: метрології, оцінки відповідності продукції та послуг і стандартизації.

116 Метрология

У метрології, як вимірювальному інструментарії будь-якого суспільства, подолання технічних бар’єрів означає забезпечення простежуваності результатів всіх вимірювань, особливо здійснюваних при випробуваннях, до одиниць міжнародної системи SI через реалізацію процедур, перш за все міжнародних звірянь, у рамках Міжнародної Угоди Метричної Конвенції «Про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами». Забезпечення простежуваності результатів вимірювань, випробувань та калібрувань здійснюється на основі розробки і експлуатації п’ятнадцяти державних первинних, тридцяти одного вихідного еталонів України, ста дев’ятнадцяти вихідних та трьох тисяч ста двадцяти робочих еталонів Укрметртестстандарту.

116 Standart

116 ocenSootv

Оцінка відповідності продукції, послуг, систем управління та персоналу, офіційним органом якої є ДП «Укрметртестстандарт» є головною діяльністю у реалізації глобального принципу подолання технічних бар’єрів: «один продукт, одне випробування, один сертифікат». Підрозділи Центру з оцінки відповідності сформовані за секторальним принципом і галузь їх випробувань охоплює практично всі види продукції за секторами економіки України: електричне та медичне обладнання, продукція легкої промисловості і засоби індивідуального захисту, харчова продукція та сировина,  вироби, що контактують з їжею, іграшки і косметика, миючі засоби, будівельні матеріали, транспортні засоби, системи управління та персонал.

Оцінка відповідності, перш за все, вимогам технічних регламентів, Європейських Директив та міжнародних стандартів, здійснюється за результатами випробувань за міжнародно визнаними методиками на сучасному обладнанні, каліброваному у відповідності до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025. Окремою галуззю оцінки відповідності є оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки відносно технічних регламентів, гармонізованих з Європейськими Директивами.

Роботи зі стандартизації, — розробка національних стандартів, перш за все стандартів «доказової бази» технічних регламентів, що визначають в сукупності презумпцію відповідності, ведення фонду технічних умов, що належать виробникам, — все це створює нормативну і правову основу  подолання технічних бар’єрів. У ДП «Укрметртестстандарт» зберігається і підтримується фонд двадцяти семи тисяч національних та міжнародних нормативних документів, діє автоматизована база сорока п’яти тисяч шестисот  технічних умов. Центр веде секретаріати восьми технічних комітетів зі стандартизації та бере участь у роботі ще сорока.

Центр — активний учасник міжнародного життя в усіх галузях своєї діяльності і підтримує творчі стосунки з десятками наукових і технічних установ по всьому світу.

Всі метрологічні підрозділи та підрозділи з оцінки відповідності акредитовані Національною Агенцією з Акредитації України — Учасником Угоди ILAK. Вся офіційна діяльність Центру здійснюється на підставі повноважень, наданих Урядом та профільними урядовими установами.

ДП «Укрметртестстандарт» радий вітати учасників Міжнародного Форуму «Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації» під егідою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і прагне зробити все можливе для його успішної роботи!