Новини Як відстояти свої законні права та повернути кошти у випадку виявлення недоліків у продукції або наданих послугах

«…Якщо Ви виявили недоліки в продукції, яку придбали, та самостійно не в змозі обміняти її на якісну і безпечну або повернути свої кошти – на допомогу приходить незалежна споживча експертиза…»

«Споживачі - це всі ми ... 

Споживачі - це найбільший економічний прошарок,

який впливає майже на будь-яке приватне

або державне економічне рішення…»

Джон Ф. Кеннеді

Як відстояти свої законні права та повернути кошти у випадку виявлення недоліків у продукції або наданих послугах розповідає заступник генерального директора із стандартизації та наукової діяльності державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») Володимир Петрович Місячний.    

 

Для чого потрібна споживча експертиза?

Кожна людина в сучасному світі користується певними предметами, які вона придбала за власні кошти. Тобто, всі ми виступаємо споживачами і хоч раз у житті потрапляли у неприємну ситуацію, коли придбавши товар, виявляли, що він неякісний або навіть небезпечний. У такому випадку споживач має право вимагати від продавця або пропорційного зменшення покупної ціни, або безоплатного усунення недоліків у товарі, або відшкодування витрат на їх усунення. А якщо недоліки істотні - вимагати від продавця розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми або заміни товару на такий самий або аналогічний. Самостійно споживач не завжди в змозі захистити себе і  саме у цьому випадку на допомогу приходить споживча експертиза.

Що ж таке споживча експертиза? Це - компетентне дослідження якісних показників та показників безпечності товарів (послуг) щодо їх відповідності нормам законодавства та вимогам нормативної і технічної документації, а також встановлення причин невідповідності об'єкта експертизи обов’язковим вимогам. Тобто, проводяться дослідження продукції на відповідність вимогам нормативної документації, згідно якої вона виготовляється, проводяться у разі необхідності її випробування, визначається перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати вітчизняна та імпортна продукція при її розміщенні на ринку України тощо.

 

Яким чином здійснюється споживча експертиза продукції?

Споживчу експертизу продукції виконують досвідчені та атестовані у встановленому порядку експерти Науково-технічного відділу споживчої експертизи відповідно до стандарту СОУ КЗПС 74.9-02568182-001:2012 «Споживча експертиза продукції(товарів, робіт та послуг). Основні положення. Організація, порядок проведення та оформлення результатів», розробником якого є ДП «Укрметртестстандарт». Вказаний стандарт пройшов державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства та прийнятий відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та Директиви Європарламенту і Ради ЄС від 25 травня 1999 року «Про деякі аспекти продажу споживчих товарів і пов'язаних з ними гарантій». Даний стандарт визначає процедуру проведення споживчої експертизи, критерії до фахівців, які проводять експертизу, процедуру надання заявки, документів та продукції, яка придбана споживачем, процедуру щодо пред’явлення конкретних претензій чи вимог тощо.

За результатами проведення споживчої експертизи надається обгрунтований експертний висновок, що може бути використаний для пред'явлення до постачальників (виробників) майнових претензій за неналежне виконання ними умов контрактів (договорів), а також для захисту своїх інтересів у судовому порядку. Наявність експертного висновку, наданого ДП «Укрметртестстандарт»,  дає  можливість відшкодування понесених витрат. Важливо відзначити, що замовником споживчої експертизи можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які придбали товар або послугу, комплектуючі або сировину неналежної якості, або мають сумнів щодо їх якості.

 

У чому переваги проведення споживчої експертизи у ДП «Укрметртестстандарт»?

ДП «Укрметртестстандарт» - це провідне вітчизняне підприємство у галузі стандартизації, метрології і сертифікації, визнане не лише в Україні, але й за її межами, володіє повною законодавчою та нормативно-правовою базою, а також утримує актуалізований фонд чинних нормативних документів, що містить національні стандарти (ДСТУ, ГОСТ тощо) та всі чинні в Україні технічні умови, які встановлюють вимоги до продукції (послуг) у всіх сферах народного господарства; має власну акредитовану випробувальну базу європейського рівня для проведення необхідних досліджень без залучення фахівців інших організацій; має багаторічний досвід наших експертів у сфері перевірки відповідності продукції та послуг вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів (документів).

Ми є незалежним  від виробників, продавців та споживачів, компетентним державним підприємством, яке в своїй структурі має фаховий персонал – експертів, акредитовані випробувальні та вимірювальні лабораторії практично на всі види продукції і можемо гарантувати замовнику достовірні результати експертизи. Оскільки експертні центри, так звані сервісні центри, куди часто направляється продавцем (виробником) товар з недоліками, знаходяться у прямій чи опосередкованій залежності від виробника (продавця), існує велика ймовірність того, що результат експертизи буде не на користь споживача. Я б особисто радив проводити споживчу експертизу товару з недоліками самим споживачем, особливо коли йдеться про дорогі товари, наприклад, автомобіль, телевізор тощо. Адже це максимально гарантуватиме, що експертний висновок споживчої експертизи буде незалежним. А отже, дуже велика ймовірність того, що будуть збережені кошти споживача.

 

Одержати консультації щодо споживчої експертизи продукції (послуг) або замовити її проведення Ви можете:

за тел. (044) 452-34-04, (044) 423-90-80, (044) 452-27-91.

 

Наші розробки

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Хто на сайті?

На даний момент 1534 гостей на сайті