ДП «Укрметртестстандарт» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) як:

- орган з оцінки відповідності продукції на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС EN 17065:2014 (атестат акредитації № 1О023);
- орган з сертифікації систем управління на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС EN 17021-1:2015 (атестат акредитації № 8О020).
Випробувальна служба УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» акредитована на відповідність ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 (атестат акредитації: № 2Н635).

ДП «Укрметртестстандарт» призначений Мінекономрозвитку на виконання робіт з:
- оцінки відповідності продукції вимогам20 технічних регламентів (реєстраційний № UA.TR.001); 
- сертифікації продукції в державній системі сертифікації (реєстраційний № UA.P.003);
- сертифікації систем управління в державній системі сертифікації (реєстраційний № UA.MQ.002).

ДП «Укрметртестстандарт» призначений Мінінфраструктури як:
- технічна служба Категорії А від України за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської Угоди 1958 року (наказ від 02.12.2015 № 509) та включений Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН до Переліку технічних служб за Правилами ЄЕК ООН в рамках Женевської угоди 1958 року; 
- орган з сертифікації (уповноважений орган) на виконання робіт із затвердження типу колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання, в тому числі колісних транспортних засобів, що були у користуванні згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521, зареєстрованим в Мін’юсті 14.09.2012 за № 21898 (наказ від 29.03.2016 № 121) (номер уповноваженого органу - Е 46 / Е).

Міжнародне визнання (співробітництво) ДП «Укрметртестстандарт»:
- визнано органом з сертифікації (NCB) та випробувальною лабораторією (CBTL) від України в Системі сертифікації електрообладнання та компонентів Міжнародної електротехнічної комісії IECEE (CB Scheme), в рамках якої сертифікати ДП «Укрметртестстандарт» визнаються в 53 країнах світу-членах цієї Системи;
- укладено Угоди з 11 органами з сертифікації продукції Європи та Кореї (KTL) про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, завдяки яким українські підприємства на підставі робіт з оцінки відповідності продукції, проведених ДП «Укрметртестстандарт», можуть маркувати продукцію знаком СЕ.

ДП «Укрметртестстандарт» уповноважений Міністерством внутрішніх справ на право проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.

ПОВНОВАЖЕННЯ З СЕРТИФІКАЦІЇ