Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України 8 грудня 2021 р. журнал «Інфраструктура вимірювань»/«Measurements infrastructure», засновниками якого є: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», ГО «Академія метрології України» та НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», внесено до Переліку електронних фахових наукових видань України, в яких можуть оприлюднюватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Read more ...