ТК 150 «Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів, і методи їх контролю»

Технічний комітет стандартизації ТК 150 «Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів, і методи їх контролю» створений відповідно до Наказу Держспоживстандарту України від 17.10.2003 р. за № 175 з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін.

На ТК 150 покладають функції розроблювання, розгляду та узгодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій та формування позиції України щодо розроблювальних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 150 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 150 покладено на Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП  "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ").

Сфера діяльності ТК 150:

  • управління якістю виробництва виноробної продукції, горілки, лікеро- горілчаних напоїв;
  • методи і умови випробування;
  • управління якістю виробництва тютюнових виробів;
  • хімічне аналізування;
  • фізико-хімічні методи аналізування;
  • аналітична хімія.

Кількість колективних членів ТК - 14

Кількість розроблених стандартів - 19

Перспективні напрями діяльності ТК 150

Працюючи у напрямку адаптації законодавства та нормативних документів України до вимог Європейського Союзу, перед ТК 150 стоїть першочергове завдання гармонізувати до вимог ЄС нормативні документи, які регламентують вимоги до:

  • виноробної продукції (методів та умов випробувань);
  • лікеро-горілчаних напоїв (термінології та методів випробувань);
  • тютюнових виробів (термінології та методів випробувань),з урахуванням вимог Рамкової конвенції з контролю над тютюном.

Контакти ТК 150

Голова ТК
Ример Віктор Давидович - перший заступник генерального директора з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», директор УкрТЕСТ.

Заступники Голови ТК:
Місячний Володимир Петрович - заступник генерального директора із стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
Семенович Володимир Костянтинович - начальник українського науково-методичного центру підтвердження відповідності та випробувань харчової продукції  УкрПРОДТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4,
тел.: +38 (044) 526-62-80,
е-шаіі: rvd@ukrcsm.kiev.ua,
www.ukrcsm.kiev.ua.